Download de app voor android en apple.

knop store

knop store

Disclaimer

De verhalen die je te horen krijgt zijn gebaseerd op echte bronnen. De grote lijn is
historisch correct, sommige gebeurtenissen zijn gefictionaliseerd en gedramatiseerd.

Colofon

Concept en realisatie: Het Lab ontwerp + advies, Zaai advies, Arnhem • Tekst: Richard Derks – Het Verre Oosten, Arnhem • Militair historisch advies: Dirk Hoekendijk, Leo van Midden, Arnhem • Vertalingen: Esperanto Arnhem • Geluidsmontage: Stug videoprodukties, Arnhem • Stemacteurs: Claire King, Erik van Schaaik, Voice Archive, Apeldoorn • Bouw app: Sprigs, Amsterdam • Ontwerp: Het Lab ontwerp en advies, Arnhem • PR en marketing: Puntgaaf + Zaai advies • Opdrachtgever: Gemeente Arnhem © 2018